31
Th7

Trẻ đọc giỏi nhờ học đàn

Trẻ học nhạc liên quan đến các kỹ năng luyện tập và giai điệu ngày càng phức tạp có khả năng đọc tốt hơn những trẻ không học nhạc.

Đây là kết luận của các nhà khoa học thuộc Đại học Long Island (Mỹ), theo hãng tin New Kerala. Các chuyên gia đã nghiên cứu ở nhóm học sinh lớp 2 thuộc hai trường tiểu học. Một nhóm học piano trong suốt 3 năm liên tiếp và nhóm còn lại không học đàn.

Các tình nguyện viên được đánh giá kỹ năng đọc lúc đầu và cuối năm học kéo dài 10 tháng. Kết quả là nhóm học đàn có điểm số về từ vựng và cách phối hợp từ cao hơn nhóm không học đàn.