31
Th7

Trẻ đọc giỏi nhờ học đàn

Trẻ học nhạc liên quan đến các kỹ năng luyện tập và giai điệu ngày càng phức tạp có khả năng đọc tốt hơn những trẻ không học nhạc....

Read More